Noč knjige na OŠ Stična

Za učence OŠ Stična (predmetna stopnja), ki bodo opravili bralno značko bomo letos že drugič omogočili, da se prijavijo na prireditev Noč knjige. Organizirali bomo pet delavnic (tiho branje v knjižnici, tiho branje v računalniški učilnici, bralni klub, glasno branje lirike in glasno branje dramatike). Učenci bodo v šoli lahko tudi prespali.

Prireditelj: OŠ Stična
PŠ Zagradec, Zagradec 33, 1303 Zagradec