Sanjam o …

Skupina učencev OŠ Dragotina Ketteja si bo ogledala mestno knjigarno, Knjižnico Mirana Jarca in bukvarno. Popoldan bodo obiskali učence OŠ Drska, spoznali njihovo knjižnico in se z njimi vrnili na OŠPP. Skupaj bodo brali odlomke iz knjig, tudi Dreams of Freedom (AIS). Glavni poudarek bo na druženju otrok in razbijanju predsodkov do drugačnih. Zvečer bodo skupine predstavile dramatizacije.

Prireditelj: OŠ Dragotina Ketteja
OŠ Dragotina Ketteja, Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto