Pomoč pri urejanju Bukvarne Ciproš s skupino obsojencev

Skupina oseb na prestajanju kazni zapora in osebje zavoda bo Društvu Ciproš pomagala pri urejanju prostorov bukvarne. S tem se bo obiskovalcem omogočila večja preglednost nad gradivom v bukvarni, ki je zavodski knjižnici pomagala dopolniti knjižno zbirko z novejšimi knjižnimi deli.

Prireditelj: Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor
Bukvarna Ciproš, Ob železnici 16, 2000 Maribor