Med šalo in sarkazmom

Smeh ima psihološko in družbeno blagodejne učinke. V slovenskem prostoru ima humor specifične značilnosti, se pa od nekdaj izmika nacionalnemu diskurzu in presega geografske ter politične meje. Kakšne oblike in katere vrste humorja se dandanes uveljavljajo v slovenski literaturi in kako je bil razumljen v preteklosti? Kako so se v zadnjih desetletjih spremenile poti podajanja humornih vsebin? Ali humoristi s svojim načinom »vzgajajo« bralca in gradijo »družbeni sistem« ali ga spodkopavajo? Koliko pisci, če sploh, pristajajo na bralčeve zahteve in predstave o smešnem? Čemu se najraje nasmejimo, kdaj postane humor žaljiv za drugega in kdaj komedija preide v tragedijo?

Sodelujoči: Ivana Djilas, Tone Partljič, Lucija Stepančič
Moderira: Miša Molk
Lokacija: Pritličje