Mentorjev feferon in protestna pesem

Literarni natečaj Mentorjev feferon, ki ga razpisujeta JSKD in revija Mentor, poteka že osem let. Lani je sodelovalo 35 avtoric in 17 avtorjev z 80 protestnimi pesmimi oz. družbenimi satirami. Žirija v sestavi Ksenija Jus, Matej Krajnc in Jose je prebrala vse prispele pesmi pod šiframi in za zmagovalca Mentorjevega feferona 2016, ki je poleg objave v reviji Mentor prejel tudi uglasbitev svoje protestne pesmi ter predstavitev v živo na finalu Festivala mlade literature Urška, izbrala Kristiana Koželja (1984) s pesmijo Malica, nekje čez poldne.

Sodelujoči: Kristian Koželj, Božena Tanšek, Sara Špelec, Jana Kolarič, Matej Krajnc in drugi
Lokacija: Pritličje