Ženska v literaturi

Literarni pogovor s pesnicama Ano Makuc in Barbaro Korun se bo ob branju njune poezije osredotočil na literaturo in vprašanje ženske literarne ustvarjalke. Pesnici pripadata različnim generacijam, a ju v njunem ustvarjanju znotraj in zunaj poezije povezuje skupni boj za izpostavljanje ženske v literaturi in svetu, druži pa ju tudi angažiran pristop do družbene problematike. Ob povezavi s poezijo se namreč vsaka na svoj način odzivata in pomembno soustvarjata družbeni diskurz: Ana Makuc denimo prek soorganizacije feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore, Barbara Korun pa z dolgoletnim projektom srečevanj Pesnice o pesnicah. O dosedanjih prizadevanjih, trenutni situaciji in prihodnjih izzivih ženskih ustvarjalk v slovenski literaturi se bo s pesnicama pogovarjal Aljaž Koprivnikar.

Sodelujoči: Barbara Korun, Anja Makuc
Moderira: Aljaž Koprivnikar
Lokacija: Društvo slovenskih pisateljev