Utopija na Gimnaziji Bežigrad

Dijaki nacionalnega in mednarodnega programa bodo brali svoja besedila, povezana z naslovno temo, ter izbrana besedila iz slovenske in svetovne književnosti. Literarni program bodo spremljale glasbene točke.

Prireditelj: Gimnazija Bežigrad
Knjižnica Gimnazije Bežigrad, Peričeva 4, 1000 Ljubljana