Litterae Slovenicae: Murnova brezmejna ravan v angleškem prevodu

Ob odličnem prevodu izbranih pesmi Josipa Murna v angleščino z naslovom Lonesome Poplar Tree, ki sta ga opravila Nada Grošelj in Jason Blake, se bo s prevajalko ter pesnikom Branetom Senegačnikom pogovarjal literarni kritik Igor Divjak. Govorili bodo o pomenu Murnove poezije, ki se je oddaljila od nacionalno usmerjene prešernovske strukture, za kasnejši razvoj slovenske poezije in njeni vlogi v današnjem času. Pesnika na kasnejše pesniške tokove navezuje posebno pojmovanje trenutka, zato bodo poskušali tudi na novo opredeliti položaj Murnove lirike v širšem evropskem kontekstu. In predvsem predstaviti številne težave in izzive, s katerimi se je pri prenašanju izjemno svežega Murnovega izraza v tuji jezik srečevala prevajalka.

Sodelujoča: Nada Grošelj, Brane Senegačnik
Moderira: Igor Divjak
Lokacija: Center poezije Tomaža Šalamuna