Literary Europe Live: Spodkopavanje hierarhije

Poljska pesnica Bronka Nowicka in nemška pesnica Birgit Kreipe v svojih delih spodkopavata ustaljeno predstavo o tem, kaj je poezija. Nowicka postavlja svet predmetov na enakovredno ontološko raven kot svet živih bitij in jih ožarja z lučjo spomina. V pesmih v prozi uporablja podobne postopke kot v svojih vizualnih instalacijah, kjer posamezne detajle izpostavlja z računalniškim tomografskim skenerjem. Birgit Kreipe pa se navidezno izogiba jasni in logični rdeči niti pesniškega dogajanja in tok pesmi fragmentira v nenavadnih sopostavitvah besed, ki so razložljive le v perspektivi otroškega subjekta. Avtorici z gradnjo alternativnih pesniških svetov ponujata tudi razmislek o možnosti vzpostavljanja drugačnih družbenih in medčloveških odnosov. S pesnicama se bo pogovarjal dr. Igor Divjak.

Sodelujoči: Birgit Kreipe (Nemčija), Bronka Nowicka (Poljska)
Moderira: Igor Divjak
Lokacija: Pritličje