Bosna in Soča

Soška fronta je predstavljala največjo koncentracijo različnega osebja, vojakov, verskih uslužbencev, bolničarjev in drugih, ki so skrbeli za najrazličnejšo oskrbo, gradili ceste, prelaz Vršič, improvizirali bolnišnice, postavljali verske objekte za duhovne potrebe vojakov in kljub vsem grozotam, ki so jih videli in doživeli, poskušali ostati človek. Ko imaš že občutek, da ti je srce otrdelo in nisi več zmožen ljubiti, so vojaki in ostali pokazali svojo človeško in sočutno plat. Zgodbo o vojakih in bitkah na soški fronti zelo lepo opiše pisateljica Valerija Skrinjar Tvrz v svojem romanu Bosna in Soča, ki predstavlja zgodbo o dveh svetovih: o tistem v Bosni, kjer vojni čas še dodatno oblikuje moralno podobo ljudi, in tistem na fronti, na Soči.

Sodelujoča: Valerija Skrinjar Tvrz
Moderira: Irena Urbič
Lokacija: Trubarjeva hiša literature