Branje ženskih zgodb

ZPKZ Ig je že drugo leto vključen v projekt “Vključujemo in aktiviramo!” (JAK RS). Udeleženke bodo z mentorico Barbaro Korun pripravile literarno dopoldne in brale lani nastala dela, ki so izšla v zborniku “Pobeg v literaturo”. Nekatere udeleženke se bodo predstavile tudi z odlomki iz letošnjih besedil, nastalih med usposabljanjem. Dogodek je zaprtega tipa.

Prireditelj: Zavod za prestajanje kazni zapora Ig in Javna agencija za knjigo RS
Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, Na grad 25, 1292 Ig