Butalci – večer branja

Večer branja bo namenjen učencem prve triade. Učiteljice bodo brale pravljice o Butalcih. V nadaljevanju bo ustvarjalna delavnica z ustvarjanjem butalskih pokrival, vasi … Večer se bo zaključil s pitjem domačega čaja in limonade. Učilnice bodo primerno urejene, prav tako vhod v šolo. V pomoč bodo nadarjeni učenci tretje triade.

Prireditelj: OŠ Griže
OŠ Griže, Griže 1a, 3302 Griže