Noč knjige v ZPKZ Dob pri Mirni

Obsojenim osebam v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni bo ves dan do polnoči omogočeno individualno branje knjig in tudi zbranih del iz zbornika projekta “Vključujemo in aktiviramo!”, ki ga je lani v zavodu vodila Javna agencija za knjigo RS. Dogodek je zaprtega tipa.

Prireditelj: Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in Javna agencija za knjigo RS
Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem