Knjižna tržnica

Trgujejo vsi tisti, ki s seboj prinesejo svojo knjigo. Kolikor knjig prineseš, toliko jih lahko odneseš.
Za učence razredne stopnje organiziramo ogled skupaj z razredniki v času pouka, ostali učenci lahko trgujejo, ko imajo čas. K sodelovanju vsako leto povabimo tudi vrtec, ki pripelje tri ali štiri skupine otrok. Popoldan pridejo še krajani in starši. Na knjižni tržnici se izmenja več kot 500 ljudi.

Prireditelj: OŠ Lava
OŠ Lava, Pucova 7, 3000 Celje