Zakonit terorizem – zloraba in ubijanje živali

Ob svetovnem dnevu knjige vas vljudno vabimo na predavanje in razpravo na temo pravic in zaščite živali z naslovom Zakoniti terorizem – zloraba in ubijanje živali, kjer bomo razpravljali o vrstizmu (specizem) kot najhujši obliki zakonitega terorizma, ki jo človeška vrsta sproža proti vsem nečloveškim vrstam.
Predavatelj: Tibor Hercigonja
Kotizacija: prostovoljni prispevek

Prireditelj: Tibor Hercigonja
Drušrvo za Dušo (3. nadstropje), ulica XIV. Divizije 14, Celje