Lepena pri Železni Kapli

Lepena pri Železni Kapli ob 19.30 (22. april – spremljevalni program)

Predstavitev knjige Haralda Uhla


Predstavitev knjige Haralda Uhla "Robert Kauer - Ein Kirchenpraesident in den Konflikten seiner Zeit". S prof. Robertom Kauerjem se bo pogovarjal njegov sin Robert Kauer ml. Prireditev bo glasbeno popestril Duo Appassionato.

Prireditelj: Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji, Slovenska prosvetna zveza in Društvo "Lepenska šola"
Lepenska šola, Lepena 57, Lepena pri Železni Kapli